Skip to content High contrast mode

Start your journey
Send your online application easily

Featured programmes

Rejestracja kandydatów na studia II stopnia
20 Nov 2017

Trwa rejestracja kandydatów na studia II studia (magisterskie).
Oferujemy je na wszystkich pięciu wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej.