Skip to content High contrast mode

Po wybraniu odpowiedniego kierunku studiów za pomocą poniższej wyszukiwarki, kliknij “Zgłoś się!”, a przejdziesz do odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

52
Wyszukaj wyniki

Wydział Budownictwa i Architektury, Kielce

mgr inż. arch. Architektura

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kielce

mgr inż. Automatyka i robotyka

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Wydział Budownictwa i Architektury, Kielce

mgr inż. Budownictwo

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semesty
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Kielce

mgr inż. Informatyka

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Kielce

mgr Ekonomia

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 2-letnie/4 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Jesień 2017
Początek przyjmowania zgłoszeń
2017-06-15
Termin końcowy zgłoszenia
2017-09-15 23:59 (GMT)

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Kielce

mgr inż. Elektrotechnika

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Kielce

mgr inż. Inżynieria środowiska

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Kielce

mgr inż. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kielce

mgr inż. Mechanika i Budowa maszyn

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kielce

mgr inż. Transport

Studia II stopnia/ Magisterskie, stacjonarne, 1,5-letnie/3 semestry
Język wykładowy: polski

Czesne: 500,00 € za semestr

Zaaplikuj teraz! Wiosna 2017
Termin końcowy zgłoszenia
2017-03-10 23:59 (GMT)
Okres przyjmowania zgłoszeń minął