Skip to content High contrast mode

inż.Geodezja i Kartografia

Czesne 600,00 € za semestr
Opłata rekrutacyjna 85,00 zł jeden raz

Opłata bezzwrotna

Zaaplikuj teraz!
Nabór ciągły - zgłoszenia są przyjmowane przez cały rok.

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone