Skip to content High contrast mode

Trwa rejestracja kandydatów na studia II studia (magisterskie).
Oferujemy je na wszystkich pięciu wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej.


Kandydaci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia mogą wybierać spośród następujących kierunków:

Wydział Budownictwa i Architektury:
- architektura
- budownictwo – specjalności: budowa dróg | konstrukcje budowlane | mosty | technologia i organizacja budownictwa

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn:
- automatyka i robotyka – specjalności: automatyka przemysłowa | sterowanie obiektami mobilnymi
- mechanika – specjalności: eksploatacja i logistyka | eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych | inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo | komputerowe wspomaganie wytwarzania | komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe | samochody i ciągniki | systemy CAD/CAE | uzbrojenie i techniki informatyczne
- transport – specjalności: logistyka i spedycja | transport samochodowy

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego:
- zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: informatyka w zarządzaniu i modelowaniu | inżynieria zarządzania | zarządzanie łańcuchem dostaw | zarządzanie przedsiębiorstwem

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:
- elektrotechnika – specjalności: specjalności: automatyka | _ elektronika przemysłowa i energoelektronika_ | elektroenergetyka | komputerowe systemy pomiarowe | przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej | elektronika i telekomunikacja
- informatyka – specjalności: systemy informacyjne | grafika komputerowa

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki:
- inżynieria środowiska – specjalności: ogrzewnictwo i wentylacja | sieci i instalacje sanitarne | instalacje i systemy ochrony środowiska | zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

2017-11-20