Skip to content High contrast mode

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.


Od 29 stycznia do 09 marca 2018 roku trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej. Uczelnia oferuje różnorodną ofertę kształcenia, która jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość. Doskonalenie jakości kształcenia i podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej to priorytet naszych działań. Stawiamy na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym sprawiają że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców.

2018-02-01